------Kipovi------

 

image27

image18

image19

image28

SJECANJE
drvo 47+55+6cm, 1998

FORMA 1
drvo 94+65+28 cm, 1998

ZUTA
drvo 63+36+33 cm, 1998

CRNA
drvo 83+40+36 cm, 1998

image20

image21

image22

image23

ZELENA
drvo 63+36+33 cm, 1998

OBLIK
drvo 94+65+28 cm, 1998

FORMA 2
drvo 107+36+38cm,1998

GRUPA 2
drvo 34+50+35 cm, 1998

image24

image25

image26

image5

GRUPA 1
drvo 43+31+31 cm, 1998

CRVENA
drvo 80+60+50 cm, 1998

CVIJET
drvo 49+40+61 cm, 1998

GRUPA
drvo 57+50+50 cm, 1982

image3

image2

image16

akt

GRUPA
drvo 45+31+21 cm, 1982

KRIST 1
bronca, 1985

KRIST 2
bronca, 1987

AKT
bronca, 1962

djecak

gnijezdo

Hamza_Humo

Dzema

DJECAK
gips, 1988

GNIJEZDO
drvo 84+83+20 cm,1988

HAMZA HUMO
bronca, 1975

DZEMAL B.
bronca, 1975

image14

SJECANJE
drvo, 1998