------Biografija------

 

Florijan Mickovic je roden u Mostaru 1935. godine. Srednju skolu je
zavrsio u Mostaru, a Akademiju likovnih umjetnosti u Zagrebu, u klasi
prof. Antuna Augustincica 1962. godine.
Clan je ULUH-a od 1963. godine i ULUBiH-a. Izlagao u vecini europskih zemalja i SAD-u.

Zivi i radi kao samostalni umjetnik u Mostaru i Medugorju.

Adresa

Mostar:
Zagrebacka 4
Tel: 9938788-311216

Medugorje, atelje
Tel: 9938788-650824